Ratkaisukeskeinen terapia

Sisällysluettelo

Mitä ratkaisukeskeinen terapia on?

Ratkaisukeskeinen terapia auttaa sinua selventämään mielessä pyöriviä ajatuksia, ongelmia, pettymyksiä ja kokemuksia. Terapia auttaa luomaan mielekästä ja arvokasta tulevaisuutta, sekä kehittämään yksityiskohtaiset ja konkreettiset keinot niiden saavuttamiseksi.
Ajatusten ja tunteiden, sekä omien voimavarojen tarkastelu hyväksyvässä ja lämpimässä ilmapiirissä on armollinen ja mukava tapa tutustua paremmin omaan itseen. Huumori ja asioiden uudelleenmäärittely ovat tärkeä osa ratkaisukeskeisyyttä tuoden usein helpottavaa keveyttä vaikeisiinkin asioihin.
Terapiassa asioiden käsittelyn pääpaino kohdistuu nykyhetkeen, sekä tulevaisuuteen. Tarkoituksena on käydä kiinni niihin ongelmallisiin asioihin, joiden kanssa tällä hetkellä painit ja kehittää avuksesi uusia ratkaisukeinoja.
Tarkoituksena ja tavoitteena on, että lähdet jokaisesta terapiatapaamisesta voimaantuneella, sekä keveämmällä ja paremmalla mielellä, kuin tulit. Tämä toteutuukin yleensä hyvin usein.
Kaikki keskustelut ja kirjaukset ovat luottamuksellisia ja terapeuttia sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus. Terapiakäynneistä ei tehdä kirjauksia julkisen tai yksityisen terveydenhuollon potilas-/ tai asiakastietorekistereihin.

Mistä tietää, tarvitseeko terapiaa?

Ratkaisukeskeiseen terapiaan voi tulla aina silloin, kun kokee tarvitsevansa tai haluavansa johonkin ongelmaan tai haasteeseen ulkopuolisen, ammattilaisen apua.
Terapiaan tulo ei edellytä mielenterveysongelmaa. Terapiassa voi tutustua ja kehittää itseään, sekä jakaa huoliaan ja keskustella elämäntilanteestaan.
Tutkimukset ovat osoittaneet 80% ihmisistä hyötyvän terapiasta.
Nykyään on melko yleistä palkata personal trainer auttamaan kehoa voimaan hyvin. Koska keho ja mieli ovat jatkuvassa yhteistyössä, on tärkeää huomioida molemmat osa-alueet.

Ratkaisukeskeinen terapia on koulutetun ammattilaisen antamaa keskusteluapua / tukea, jonka tarkoitus on auttaa voimaan mahdollisimman hyvin

Ratkaisukeskeinen terapia sopii hyvin kaikenikäisille. Terapiaan tulosyyt voivat olla mitä tahansa ongelmia tai haasteita, jossa on toiveena löytää uudenlaisia, toimivampia ratkaisuja.
Ratkaisukeskeinen terapia sopii niin kevyempiin, kuin vaikeisiinkin ongelmiin.

Toimintamallini ja työskentelytapani

Terapiaan voi tulla minkä tahansa koetun ongelman tai haasteen kanssa. Terapiaan kannattaa tulla, kun haluaa ja tarvitsee ulkopuolisen, ammattilaisen apua ja tukea tilanteeseensa sekä selkeyttä omiin ajatuksiin. Yksi yleisin terapiaan hakeutumisen syy onkin saada vahvistusta omille ajatuksilleen.
Terapiassa asiakas on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Ratkaisukeskeisten kysymysten ja terapiassa vallitsevan lämpimän, turvallisen, hyväksyvän ja rennon, joskus hauskankin, ilmapiirin avulla elämän vaikeisiin haasteisiin löytyy usein ratkaisuja tai uusi helpottava ajattelumalli. Luotettava, lämmin ja hyvä terapiasuhde, sekä uudet vaikuttavat työkalut voivat tuoda suurta ja pysyvää helpotusta elämän tuomiin erilaisiin ongelmiin ja haasteisiin.
Ratkaisukeskeiseen terapiaan voi tulla aina silloin, kun kokee tarvitsevansa tai haluavansa johonkin ongelmaan tai haasteeseen ulkopuolisen, ammattilaisen apua. Terapiaan tulo ei edellytä mielenterveysongelmaa. Terapiassa voi tutustua ja kehittää itseään, sekä jakaa huoliaan ja keskustella elämäntilanteestaan.
Tutkimukset ovat osoittaneet 80% ihmisistä hyötyvän terapiasta.
Ratkaisukeskeinen terapia on koulutetun terveydenhoitoalan ammattilaisen antamaa keskusteluapua / tukea, jonka tarkoitus on auttaa voimaan mahdollisimman hyvin.

Onko sillä merkitystä kuka on terapeuttina?

Tutkimusten mukaan terapian vaikuttavuus perustuu eniten asiakkaan ja terapeutin toimivaan ja hyvältä tuntuvaan yhteistyösuhteeseen. Ensimmäisten keskustelukertojen jälkeen saadaan yleensä hyvä mielikuva siitä, miltä keskustelu ja yhteistyö tuntuu. Luota ajatukseesi ja tunteeseesi siitä, miltä terapiakeskustelu mielestäsi tuntui.
Jos yleinen tunne terapiasta oli hyvä, olet onnistunut löytämään itsellesi sopivan terapeutin. Jos tunne ei ollut miellyttävä, on suositeltavaa jatkaa itselleen sopivan terapeutin etsimistä.

Mitkä ovat ratkaisukeskeisen terapian suurimmat erot muihin terapiasuuntauksiin?

  • ”Lyhytterapiapainotus, jossa yksittäinenkin tapaaminen voidaan katsoa riittäväksi
  • Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta tarpeellisiksi. Ei sovita etukäteen tiettyä kestoa terapialle
  • Fokus enemmän niissä asioissa, jotka toimivat nykyisin ja tulevaisuuden tavoitteissa kuin vaikeuksissa
  • Painopisteenä on muutoksen käynnistäminen, ymmärryksen lisääminen lapsuudesta tai vaikeuksien taustoista
  • Järjestelyt (käyntitiheys, tapaamispaikka, läheisten osallistuminen terapiaan) joitakin muita suuntauksia joustavammin asiakkaan toiveiden mukaan”

Asiakkaideni yleisimmät terapiaan tulemisen syyt

Kokemukset henkisestä tai psyykkisestä väkivallasta, traumatisoivat menneisyyden kokemukset, parisuhdeongelmat, ihmissuhdeongelmat, perheen sisäiset ongelmat, itsetunto-ongelmat, ahdistus, masennus tai ongelmat töissä.
Mikä tahansa asia, jonka ihminen kokee itselleen hyvin haastavaksi tai vaikeaksi yksin ratkaista, on tarpeeksi hyvä syy tulla terapiaan. Jokaisella on oikeus saada ammattilaisen apua kohdatessaan ongelmia ja haasteita, eikä vain haaveilla avusta.

Mitä terapiassa tehdään?

Ratkaisukeskeinen terapia on lyhytterapiaa, joka keskittyy tulevaisuuteen ja kehittää uusia toimivia ratkaisumalleja ongelmien helpottamiseksi.
Terapiassa ei keskitytä etsimään vain syitä ongelmien taustalta, vaan pyritään tukemaan ja auttamaan asiakasta etenemään, sekä löytämään uusia ratkaisumalleja vanhojen toimimattomien keinojen tilalle.
Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat tehokkaita ja miellyttäviä. Menetelmien avulla ongelmaa pystytään tarkastelemaan etäämmältä, sekä ulkoistamaan ongelma asiakkaan identiteetistä.
Tärkeää terapiassa on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ohjaavat asiakasta siinä, mitä hän oikeastaan haluaakaan ja miten hän sen pystyy saavuttamaan. Terapiasta saa mukaan mukavia ja voimauttavia ratkaisukeskeisiä kotitehtäviä. Voimavarat, vahvuudet ja toiveikkuus ovat suuressa roolissa.
Huomiota suunnataan aikaisempiin onnistumisiin ja taitoihin. Pienetkin hyvät edistysaskeleet huomioidaan ja niiden tärkeys tavoitellessa jotain suurempaa nostetaan esiin.
Ratkaisukeskeinen toimintatapa on miellyttävää, voimaannuttavaa, energiaa antavaa ja hyvin usein myös hauskaa. Tarkoituksena on, että asiakas lähtee jokaisesta tapaamisesta hyvällä ja voimaantuneella mielellä.
Ratkaisukeskeinen toimintatapa on miellyttävää, voimaannuttavaa, energiaa antavaa ja hyvin usein myös hauskaa. Tarkoituksena on, että asiakas lähtee jokaisesta tapaamisesta hyaAsiakkaan ja terapeutin tasavertaisuus, asiakkaan ajattelutavan, maailmankuvan ja arvojen kunnioittaminen, sekä huumori ovat tärkeitä ratkaisukeskeisiä arvoja, jotka näkyvät tekemässäni terapiatyössä.vällä ja voimaantuneella mielellä.

Kuinka kauan terapia kestää?

Terapian kesto sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa tarpeen ja tilanteen mukaan. Käynnit lopetetaan, kun niitä ei enää koeta tarpeellisiksi. Yksikin tapaaminen voi jo tuoda merkittäviä muutoksia.
Ratkaisukeskeinen terapia on vaikuttavaa lyhytterapiaa ja siten myös kustannustehokasta.
Yleensä asiakkaideni lyhytterapia on kestänyt 1-10 kertaa. Pidemmät terapiasuhteet ovat kestäneet 1-4 vuotta. Myös yksittäiset käynnit ovat melko yleisiä, niissä asiakkaat ovat yleensä hakeneet ja saaneet varmistusta jo olemassa olevalle ajatukselleen jostain hänelle tärkeästä asiasta.

Mikä on terapian vaikutus asiakkaaseen?

Tutkimusten mukaan 80% terapian vaikuttavuudesta perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Menetelmien ja eri terapiasuuntauksien osuus terapian vaikuttavuudesta on 20%.
Suosittelen luottamaan heti ensimmäisellä terapiakerralla siihen, miltä sinusta tuntuu jutella terapeutille, jonka kanssa olet keskustellut.
Tarkoitus on auttaa sinua voimaan paremmin, tasapainoisemmin itsesi kanssa ja kartoittaa elämääsi syntynyttä ongelmaa. Jos ongelmaa ei voi kokonaan poistaa, voi tavoitteena olla oppia elämään sen kanssa niin, että elämä olisi silti elämisen arvoista.

Minkä hintaista terapia on?

Hinnat on ilmoitettu hinnastossa. Itsemaksavana asiakkaana et tarvitse terapiaan lähetettä. Ratkaisukeskeinen terapia ei ole Kela-korvattavaa.

Lähetä minulle sähköpostia osoitteella jouni.anttila@provison.fi tai jätä soittopyyntö tekstiviestillä numeroon 0400 552 621. Voit myös ottaa yhteyttä lomakkeen kautta: